Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Forældresamarbejde

Et velfungerende forældresamarbejde mellem institutionen og jer forældre bygger på en tillidsfuld relation. Det er afgørende, at I forældre har en oplevelse af tryghed ved at aflevere jeres barn. Et godt samarbejde øger opmærksomheden på barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Elverhuset har en aktiv forældregruppe, som er medskaber af det gode samarbejde, som fordrer børnenes udvikling i Elverhuset.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg