Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan

En pædagogisk idrætsinstitution i udvikling

Elverhuset er en pædagogisk idrætscertificerede daginstitution, hvilket betyder, at alle ansatte er idrætsuddannede gennem VIA University Collage.

Erfaringer viser, at fysiske aktiviteter skaber udvikling af børns sociale kompetencer, sprog, kreativitet samt glæde ved at bevæge sig. Dette er vores fælles fokus - Det legende barn i bevægelse.

Pædagogik - pædagogisk grundlag og læreplan

Pædagogisk idræt definerer vi som 'idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng'.
Det centrale er bevægelsesglæde i hverdagen for alle - og tilpasset til alle.

Pædagogikken kommer altid før idrætten, derfor bruger vi pædagogisk idræt til at skabe et indblik i det enkelte barns og gruppens udvikling, behov og ideer. Vi tager udgangspunkt i dette i planlægningen og udførelsen af den pædagogiske praksis. Gennem tilrettelæggelsen sikres aktiviteter, hvor blandt andet både de tilbageholdende og de mere vilde børn bliver udfordret i fællesskabet. På denne måde skabes der sammenhæng mellem det fysiske, det kropslige, det motoriske, det personlige, det følelsesmæssige, selvværdet, bevægelsesglæden, det sociale fællesskab, oplevelser af flow og, ikke mindst det legende.

Udover pædagogisk idræt er vores primære opgave at skabe en tryg dagligdag for jeres børn i et rart og udviklende læringsmiljø samt at skabe grobund for et godt forældresamarbejde.

Som pædagog skal du altid sørge for, at det er muligt at deltage i aktiviteten på flere niveauer og forskellige måder. Det vil sige, at man ikke presser børn til at deltage i en aktivitet, som de ikke tør eller ikke kan. Der skal altid være en mulighed for barnet at deltage på barnets niveau, og man skal kunne bakke ud af aktiviteten via “bagdøren”. Den pædagogiske bagdør betyder derfor, at personalet har gjort sig nogle overvejelser over, hvad der kan være inkluderende og hvad kan være ekskluderende i aktiviteten.

Sådan arbejder vi:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg