Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Et velfungerende forældresamarbejde mellem institutionen og jer forældre bygger på en tillidsfuld relation. Det er afgørende, at I forældre har en oplevelse af tryghed ved at aflevere jeres barn. Et godt samarbejde øger opmærksomheden på barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Elverhuset har en aktiv forældregruppe, som er medskaber af det gode samarbejde, som fordrer børnenes udvikling i Elverhuset.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Forældrebestyrelsen sammensættes i klyngen og består af forældrerepræsentanter, medarebejderrepræsentanter, suppleanter og ledelse. Som medlem i forældrebestyrelsen får man indblik i den pædagogiske læreplan og indstillingsretten ved ansættelser. 

Valget afholdes i andet kvartal, og man vælges for to år af forældre. 

Du kan blive en del af kontaktforælrerådet enten ved håndoprækning ved et forældremøde eller kontakte institutionen. 

Kontaktforældrerådet vil få et indblik i de pædagogiske aktiviteter samt arrangør ved forældrearrangementer, sommerfest, og lignende, eller som medarrangør til julefest.   

Herudover vil i som kontaktforældre orienteres om institutionens virke.

Vi anvender Hjernen & Hjertet/Rambøll som pædagogiskredskab til at udarbejde Dialog-hjul, sprogvurderinger og sprogtrapper. Vi får her igennem et løbende indblik i børnenes udvikling, og går altid i dialog med forældrene, når der skal arbejdes med fælles indsatser for at støtte op om det enkelte barns udvikling.

Der afholdes ét forældremøde om året, som oftest vil være i maj måned. På dette møde vil der blive taget aktuelle emner op.

Hvert andet år på forældremødet er der valg til forældrebestyrelsen i klyngen.

Aula er vores forældreintra. Sådan kommer du i gang:

  1. Gå ind på www.aula.dk eller download Aula-app'en
  2. Her vælger du 'Uni-login', som er skole- og dagtilbudsverdenens fælles login-løsning.
  3. Hvis du ikke kender dit Uni-login, kan du vælge "Jeg kender ikke mit brugernavn". Det giver dig mulighed for at logge ind med NemID, hvorefter du får dit Unilogin-brugernavn oplyst sammen med et midlertidigt kodeord.
Hvis du har problemer med at komme på, kan institutionen eventuelt hjælpe. Du kan finde mere information her:
Aula – Hjælp til brug af Aula (aulainfo.dk)

I kan som forældre orientere jer om, hvad der foregår i institutionen af ture, arrangementer, ferieafkrydsning og lignende.

Al relevant information om institutionen vil foregå via Aula.

Daginstitution Elverhuset
Jernbane Allé 4 A
2630 Taastrup

Telefon: 2447 7960

Pædagogisk leder / Klyngeleder:
Annette Skinnebach-Nielsen

E-mail: AnnetteNie@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage