Skip til hoved indholdet
  Hjem Velkommen

Velkommen

Her finder du praktiske informationer og andre nyttige oplysninger, når du og dit barn er nye i daginstitution Elverhuset

Information til nye familier

Som forældre kan det være en stor omvæltning at barnet starter i vuggestue eller i børnehave, og der vil være stor forskel på, hvordan det enkelte barn reagerer. Det er således meget forskelligt, hvor lang tid der går, før barnet føler sig tryg i de nye omgivelser.

Når jeres barn starter i institutionen, er det vigtigt med en god og blid start. Vi forventer, at I bliver i institutionen sammen med jeres barn nogle timer den første tid - alt efter, hvordan jeres barn reagerer - og herefter vil vi opfordre jer til at gøre de efterfølgende dage lidt korte.

Opstartsperioden tilrettelægges efter det enkelte barns behov i samarbejde med det pædagogiske personale på stuen. Vi vil holde en introduktionssamtale med jer inden for de første par dage, så vi blandt andet kan tilrettelægge den første tid bedst muligt for jeres barn. I den tid jeres barns går her hos os, tilbyder vi i øvrigt samtaler ved overgangen fra vuggestue til børnehave samt i forbindelse med skoleindskrivning og ellers ved behov. 

Dagens gang i børnehaven:

Morgenmad klokken 6.45-7.15 - vi spiser i vuggestuen, for de børn der ikke har haft mulighed for at spise hjemmefra. Efterfølgende går vi op i børnehaven.

 • Godmorgen på stuerne.
 • Klokken 9.00 er der formiddagsmad fra køkkenet, for de børn der har lyst.
 • Klokken 9.30 er der aktiviteter i mindre grupper ud fra vores årshjul.
 • Klokken cirka 10.50 har vi samling på stuen, hvor vi hører, hvad der rører sig hos børnene, synger, rim og remser, laver nogle fælleslege, snakker om vejr, hvilken dag, dato og årstid.
 • Omkring klokken 11.00 spiser vi frokost. Her tager børnene selv service, øser mad op og hjælper hinanden med at sende maden rundt.
 • Klokken 12.00 er der hvilestund, som kan bestå af afslapning, stille musik, børneyoga og historieforetælling. 

Aktiviteter fra klokken 13:00-14:00:

 • Klokken 14:00 spises medbragt eftermiddagsmad i små hold, for at mindske afbrydelser i børnenes leg
 • Aktiviteter og leg, ude som inde. 
 • Børne initiereret lege.

Dagens gang i vuggestuen:

 • Klokken 6:30 Åbner Elverhuset.
 • Klokken 06:45 - 07:15 er der morgenmad i fællesrummet for alle børn.
 • Klokken 8:00 åbnes begge vuggestuer, og børnene fordeler sig på deres teams.
 • Klokken 8:45 fordeler børn og voksne sig i store og lille gruppe og spiser formiddagsmad, som for eksempel kan være frugt og brød.
 • Klokken 9:00-10:30 er vi i gang med de planlagte aktiviteter i forhold til årsplanen - eksempelvis:
  Yoga\massage - oplevelser med og i naturen - kreative projekter - konstruktionslege - forhindringsbane - gymnastik\dans.
 • Klokken 10:45 spiser vi frokost - efterfølgende arbejder vi med selvhjulpenhed på badeværelset.
 • Klokken 11:30-12:00 skaber vi en hyggelig sovestund, hvor alle bliver puttet.
 • Klokken 12:00-14:00 er der sovestund i dette tidsrum
 • Klokken 14:00 spiser vi løbende eftermiddagsmad.

Eftermiddagen bruges blandt andet på: Leg på stuerne, historiefortælling, motoriske aktiviteter, sanse-lege, eller oplevelser i naturen. 

Ferie

Af hensyn til planlægningen i huset er det vigtigt, at I orienterer os om, hvornår I holder ferie.

Når vinter-, efterårs- og sommerferien nærmer sig, skal i på AULA tage stlling til, hvornår i holder ferie. Der vil her være en svarfrist, som I bedes overholde af hensyn til planlægning af aktiviteter samt planlægning af personalets ferie. Vi henstiller endvidere til, at I holder minimum 14 dages sommerferie sammen med jeres barn.

Solcreme

Om sommeren skal alle børn være smurt med solcreme hjemmefra. Skulle det smutte en enkelt gang, forventer vi, at I smører jeres barn, inden I går - i dette tilfælde er I naturligvis velkomne til at benytte institutionens solcreme. Vi smører børnene igen efter frokost - i forhold til kræftens bekæmpelses anbefalinger for UV-indeks.

Fravær og sygdom

Hvis jeres barn holder fri eller er syg, skal i give besked på AULA samme dag.

Jeres barn skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, som foregår i huset -  såvel inde som ude før de må komme i daginstution igen.

Syge børn kan, ud over lettere at blive syge igen, smitte de øvrige børn og voksne. Vi anbefaler, i lighed med sundhedsstyrelsen, at barnet har en feberfri dag, inden det kommer i institution. Bliver jeres barn syg og dets almentilstand er påvirket, vil vi ringe barnet hjem uanset feber eller ej. I dette tilfælde forventer vi, at jeres barn afhentes indenfor en time.

Når vi ringer et barn hjem

Vi kontakter jer med et omsorgsopkald, hvis vi oplever, at jeres barn eksempelvis er meget ked af det, utilpas, har smerter, har feber, og derved ikke kan deltage i institutionens aktiviteter og rutiner.

Hvornår er barnet frisk nok til at komme i institution?

 • Når barnet kan følge dagens aktiviteter inde og ude.
 • Når barnet kan spise den kost, der serveres i institutionen.
 • Når barnet kan følge sin normale søvnrytme.
 • Når barnet har haft stabil og normal afføring efter diarré.
 • Når barnet er friskt og tilpas efter sygdom.

Det er vigtigt, at vi altid kan komme i kontrakt med jer. Husk at ajourføre jeres oplysninger på AULA, når der er ændringer, samt minimum at have en kontaktperson ud over jer selv som forældre (fx bedsteforældre eller andet familie), som vi kan kontakte, hvis I af en eller anden grund, ikke kan kontaktes lige på det pågældende tidspunkt.

Retningslinjer vedrørende enkelte sygdomme

Her følger en beskrivelse af de mest almindelige sygdomme, som ofte florerer i daginstitutioner. Disse retningslinjer er lavet for at begrænse spredningen af sygdomme i institutionen, og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.

Læs mere på Høje Taastrup Kommunes hjemmeside vedr. sygdom og medcingivning. 

Ved skader
Kommer dit barn til skade i institutionen, kontakter vi jer naturligvis uanset skadens omfang. 

 

Sikkerhed

Af sikkerhedsmæssige årsager, både indendørs og udendørs, må børnene ikke have snore i tøjet, eller have halstørklæder, fingerringe, armbånd eller halskæder på i institutionen. Vores låger og døre, både inde og ude, må kun åbnes af voksne og ikke af børnene - heller ikke selv om de er ifølge med forældre.

Elverhusets søvnpolitik

Som udgangspunkt har børn mellem 1-3 år brug for en middagslur. Dette gælder i vuggestuen, men der kan også være børn i børnehaven, som har brug for en lur i løbet af dagen. Børn har brug for søvnen midt på dagen fysiologisk og mentalt, men også fordi de har brug for hvile og en pause fra leg, afledninger, forstyrrelser, stimulation og støj. Middagsluren giver kroppen mulighed for genopbygning, og mangel på søvn kan påvirke immunforsvaret, hukommelsen og indlæringen.

Er man bekymret for, om ens barn ikke kan falde i søvn derhjemme om aftenen, viser undersøgelser, at det typisk handler om, at barnet er overtræt, når det lægges og ikke, at det har sovet for meget i løbet af dagen.

På baggrund af dette har vi i Elverhuset besluttet:

Vuggestuen:

 • At alle børn bliver puttet mellem kl. 11.30 og 12.00.
 • De yngste børn følger deres egen rytme, som ofte indebærer mere end én lur, der ofte ligger på andre tidspunkter end 11:30-12:00. 
 • De børn, der ikke falder i søvn, ligger og hviler sig og restituere, så de er klar til resten af dagen.

Børnehaven:

 • Vi har hvilestund hver dag efter frokost fra cirka klokken 12.00-13.00.
 • Skulle i have udfordring med jeres barns søvn står vi altid til rådighed for, hvad det kan omhandle. 

Kildeanvisninger herunder:
Vibeke Manniche "Børns søvn - din lille sovetryne"
"Væk ham efter en time!" Artikel af Vibeke Manniche, Børn og Unge-Læge PH.D.

Kost med mere

Frokostordning, som der bliver stemt om hvert andet år i børnehaven, er meget mere end bare mad. Det er et pædagogisk måltid, som indebærer mange faglige overvejelser. Det indebærer blandt andet det sociale fællesskab, det kulturelle, at udvikle mad-mod, selvhjulpenhed og sprogligudvikling.

Vores oplevelse er, at børn inspirerer hinanden til mad-mod, når de ser, deres kammerater spiser andre råvare og madretter.

Økologi
Elverhuset har sølv mærket i forhold til Det Økologisk Spisemærke. Det vil sige, at 60-90% af de indkøbte fødevarer til måltiderne i institutionen er økologiske. Elverhuset er tæt på de 90%, og målet er at opnå guld spisemærket. Det forventes, at det kan opnås ved for eksempel at skære lidt ned for de animalske proteiner og øge brugen af vegetariske proteiner - det vil sige eksempelvis flere bælgfrugter i retterne.

Mad- og måltidsprincipper 
I Elverhuset bliver der taget hensyn til børn, som har lægeerklæring på fødevareallergier. Kostoverbevisninger bliver der ikke taget hensyn til.
Der bliver serveret en varieret kost, som indeholder de mikro- og makronæringsstoffer børn i alderen 0-6 år har brug for i forhold til deres daglige energiindtag.
Frokosten lever op til de anbefalinger, der er til institutionskost.

I Elverhuset bliver der i vuggestuen serveret formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.
Formiddagsmaden består som oftest af hjemmebagt brød med smør og frugt.
Eftermiddagsmaden kan være det samme, men der vil være andet tilbehør end smør til brødet.
Derudover kan eftermiddagsmaden også være rester fra frokosten, frugtpizza, pizzasnegle, yoghurt med topping eller lignende.

I børnehaven har børnene selv eftermiddagsmad med, men får formiddagsmad og frokost serveret fra institutionens køkken.

I forhold til de retter, der tilberedes i produktionskøkkenet, forsøger vi at introducere børnene til så mange forskellige retter som muligt, og gerne fra andre kulturer. Mad skal smage af noget, hvilket børnene oplever er smagefuldt. 

Børn i køkkenet
Børnene i Elverhuset har generelt en nysgerrighed overfor, hvad de skal spise. Børnene er ind i mellem med i køkkenet, i det omfang, hvor det er hygiejnisk forsvarligt og ressourcemæssigt kan lade sig gøre. Det kan blandt andet være, at de er med til at skrælle kartofler eller gulerødder til suppen.

Derudover får børnene også nogle gange lov til at forme deres egen bolle. Her bliver fantasien og kreativiteten brugt samtidig med, de får brugt deres sanser.
Der bliver også nogle gange om året lavet bål-mad, hvor børnene også er aktive i forhold til klargøring og tilberedning. Det er som oftest børnehaven og køkkenet, der har et tværfagligt samarbejde i forbindelse med mad over bål.

Daginstitution Elverhuset
Jernbane Allé 4 A
2630 Taastrup

Telefon: 2447 7960

Pædagogisk leder / Klyngeleder:
Annette Skinnebach-Nielsen

E-mail: AnnetteNie@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage