Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os

Om os

Elverhuset er en nyere institution fra 2011, som er bygget under ECO-Life projektet. Dette sikrer os blandt andet et sundt indeklima.

Vi har store lyse lokaler med højt til loftet og masser af plads, hvor vi forsøger at skabe rum i rummene, og hvor børnene har mulighed for at fordele sig og fordybe sig - for eksempel ved aktiviteter og spisning.

Rummene indbyder til bevægelse fx bygger vi forhindringsbaner:

 • Hulahopringe
 • Ærteposer 
 • Bolde 
 • Basket-kurv 
 • Afmærkning til fodbold 
 • Sansegynge 
 • Rebstige 
 • Madrasser - skummoduler - balancebomme med videre.

Men vi har også legetøj til konstruktionslege:

 • Biler
 • Bøger 
 • Legekøkken 
 • Tøj og tilbehør til udklædning.

Når vi er kreative, skal børnene fx lære at håndtere en saks, og vi bruger gerne vores pædagogiske idræt på vejen frem til at:

 • Tegne
 • Male
 • Perle kreationer 

Ude har vi en stor legeplads med plads til at bruge sin krop, til at fordybe sig og til at gå på opdagelse. Vi har legeredskaber der kan stimulere børnene sansemotorik: 

 • Gynger
 • Karrusel
 • Kolbøttepinde
 • Klatrestativer
 • Rutsjebane
 • Sandkasse
 • Cykler
 • Løbecykler.

Vi har desuden en "lille skov" med plads til at undersøge, bygge og mosle med træstubbe, og hvad vi ellers kan finde i naturen; herudover en bålplads. 

Elverhuset er normeret til 110 børn. I stueetagen har vores to vuggestueteams base, mens vores to børnehaveteams har base på 1. sal. Vi har åbne døre, som giver især børnehavebørnene rig mulighed for at besøge hinanden og danne relationer på tværs af teams.
Vuggestuen og børnehaven besøger også hinanden på tværs af etagerne. Denne brobygning giver børnene kendskab til hinanden og de voksne, hvilket bidrager til en god overgang, når børnene rykker i børnehave. Det sker, når barnet er klar til det - som oftest når det er omkring 2 år og 10 måneder - 3 år.

I Elverhuset, er vi 20 medarbejdere ansat - både mænd og kvinder - fordelt på 4 teams samt en pædagogisk leder/klyngeleder og en madmor i køkkenet. Vi har også løbende studerende tilknyttet institutionen.

Vores vuggestueteams er Alferne og Dragerne for børn i alderen 0-3 år, og vores børnehaveteams er Elverne og Hobbitterne for børn i alderen 3-6 år. 

Mere om Elverhuset

Høje-Taastrup Kommune har valgt at inddele daginstitutionerne i klynger. Elverhuset hører til klynge J sammen med daginstitutionerne Mariehønen og Parkhaven.

Klyngeleder: Annette Skinnebach Nielsen
E-mail: AnnetteNie@htk.dk

Daginstitutionen Elverhuset

Jernbane Allé 4 A, 2630 Taastrup

Telefon/kontoret: 43 35 30 70

 

Børnehaven

Hobbitteam:
Telefon: 29 11 21 98 

Elverteam:
Telefon: 24 78 26 40

 

Vuggestuen

Alfeteam:
Telefon: 29 11 21 97

Drageteam:
Telefon: 29 11 20 69

 

Åbningstider

Mandag - torsdag: Klokken 06.30 - 17.00
Fredag: Klokken 06.30 - 16.30

Elverhusets værdigrundlag

I Høje-Taastrup Kommune er det daglige arbejde baseret på 4 grundlæggende værdier, der er fælles for alle:

 • Menneskelighed og et positivt livssyn
 • Engagement
 • Professionalisme 
 • Helhed  

Vi har sat disse værdier i spil og defineret dem i sammenhæng med vores daglige arbejde samt ud fra de mål, vi stræber efter i netop vores hus.  

I vores hverdag er det at bruge sin krop og afprøve den - både på egen hånd og i strukturerede aktiviteter - en central læringsmetode, som vores pædagogiske praksis er bygget op omkring. Vores børn får således lov til at tilegne sig mange kropslige erfaringer, og nogle gange køres der lidt vel ambitiøse forsøg i stilling; her stopper vi ikke børnene, men guider dem, så det bliver en succes.  

Vores vision er således:
At skabe et sundt læringsmiljø i en bevægelseskultur, hvor børn mestrer deres krop ved at bruge den.  

I kraft af vores idrætscertificering har vi som personalegruppe et fælles fagligt fundament for at skabe de bedste betingelser for at opfylde vores vision. Idrætten kan ikke stå alene, men er et læringsværktøj, som bliver til pædagogisk idræt, når vi kombinerer den med blandt andet de 6 pædagogiske læreplanstemaer, som børnene får kendskab til gennem deres vuggestue- og børnehaveliv.  

Vores aktiviteter planlægger vi med udgangspunkt i flere parametre. Vi prioriterer altid hensynet til det enkelte barns udvikling. Vi har fokus på det enkelte barns potentiale og skaber rammer, der støtter op om en positiv udvikling. Her er det vigtig at nævne jer forældre som samarbejdspartner. Samarbejdet omhandler både snakke om de små hverdagsoplevelser, vejledning og når emnet er lidt sværere. Vores udgangspunkt i dialogen er altid professionalisme, åbenhed og respekt for hinanden.  For jeres barns trivsel er det derfor alfa og omega, at vi kan skabe et tæt og tillidsfuldt samarbejde

For at hverdagens aktiviteter bliver positive og krydret med succes, har vi stort fokus på at planlægge ud fra de ressourcer, vi har til rådighed. Vi prøver således, at være på forkant. Vi har som personalegruppe en positiv tilgang til hverdagen og har for øje at se muligheder i stedet for begrænsninger. Dette lader sig gøre, fordi vi er enige om, at omstillingsparathed og fleksibilitet gør hverdagen sjovere og vi gennem kollegialt samspil kan få tingene til at lykkes.  

Vi tager fælles ansvar og vi har et tæt samarbejde på tværs i huset og deler samme pædagogiske retning. Vi møder børn og forældre ud fra samme præmisser. Denne røde tråd er afgørende, da den er brobyggende i huset og med til at skabe udviklingsmuligheder, og gør overgangen fra vuggestue til børnehave så lempelig som muligt for børnene. Når børnene rykker fra vuggestue til børnehave, lægger vi stor vægt på, at der gives en overlevering til de nye primærvoksne.   

Vi arbejder systematisk med en række metoder, såsom Rambøll-Sprog og -Dialog, der udarbejdes ved bestemte alderstrin. Resultaterne af disse kan være gode vejledere i forhold til en status omkring jeres barns udvikling. I vil som forældre altid blive orienteret og medinddraget.

Ved overgangen fra børnehaven til SFO/skole gøre vi brug af samme redskaber, når der skal overleveres resultater til skolen.   

I vores hus er den pædagogiske faggruppe højt prioriteret samtidigt med, at der er et generelt fokus på kompetenceudvikling for hele personalegruppen. Vi har således et bredt kompetence-fundament med blik på de 6 læreplanstemaer, hvilket tilfører huset en høj faglighed. Vi videns-deler internt og gør brug af hinandens viden i hverdagen samtidigt med, at vi har en række eksterne samarbejdspartnere, som vi kan rådføre os med omkring emner, der ligger udenfor vores kompetencefelt, når det er nødvendigt. Vi holder os opdaterede på ny viden og lovgivning indenfor institutionsverdenen og er bevidste om udførelsen af såvel kerneopgaven som kerneydelsen.

Nøgleord for os er tillid, åbenhed og gemmensigtighed, hvilket et afgørende for vores forældre samarbejde og arbejdsfællesskab. 

I Elverhuset ønsker vi at skabe en omverdens forståelse hos børnene, som blandt andet indebærer et kendskab til lokalområdet. Vi tager gerne på kortere og længere ture, og samarbejder med de øvrige institutioner i Klynge J. Samt vi tilrettelægger gerne længere pædagogiske forløb på tværs af institutionerne.

Til orientering består Klynge J af følgende daginstitutioner: 

 • Elverhuset
 • Mariehønen
 • Parkhaven

Daginstitution Elverhuset
Jernbane Allé 4 A
2630 Taastrup

Telefon: 2447 7960

Pædagogisk leder / Klyngeleder:
Annette Skinnebach-Nielsen

E-mail: AnnetteNie@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage